अपणु दुःख तू अपणा पास रख… -Apanu Dukh Tu Apana Paas Rakh